Dirty Women (Black Sabbath)

Dirty Women (Black Sabbath)

Album: Technical Ecstasy

Released: 25 September 1976 / Publicado: 25 de septiembre de 1976 / Lançamento: 25 de setembro de 1976

Dirty Woman-1

Anuncio publicitario

Electric Funeral (Black Sabbath)

Electric Funeral (Black Sabbath)

Released: October 1971 / Publicado: Octubre de 1971 / Lançamento: Outubro de 1971

Album: Paranoid

  • Released (UK): 18 September 1970 / Publicado: 18 de septiembre de 1970 / Lançamento: 18 de setembro de 1970
  • Released (USA): 7 January 1971 / 7 de enero de 1971 / 7 de janeiro de 1971

Black Sabbath - Electric Funeral-1

Sabbath Bloody Sabbath (Black Sabbath)

Sabbath Bloody Sabbath (Black Sabbath)

Album: Sabbath Bloody Sabbath

Released: 1 December 1973 / Publicado: 1 de diciembre de 1973 / Lançamento: 1 de decembro de 1973

 

Black Sabbath - sabbath bloody sabbath (2)-1.jpg

Paranoid (Black Sabbath)

Paranoid (Black Sabbath)

Released: August 1970 / Publicado: Agosto de 1970 / Lançamento: Agosto de 1970

Album: ParanoidReleased (UK): 18 September 1970 – (USA: 7 January 1971)

Black Sabbath - Paranoid-1.jpg

Iron Man (Black Sabbath)

Iron Man (Black Sabbath)

Released: October 1971 / Publicado: Octubre de 1971 / Lançamento: Outubro de 1971

Album:

  • Paranoid – Released: 18 September 1970 / Publicado: 18 de septiembre de 1970 / Lançamento: 05 de setembro de 1970
  • Live Evil – December 1982 (USA) / 18 January 1983 (UK)
  • Cross Purposes Live – Released 4 April 1995

Black Sabbath - Iron Man-1.jpg