Dirty Women (Black Sabbath)

Dirty Women (Black Sabbath)

Album: Technical Ecstasy

Released: 25 September 1976 / Publicado: 25 de septiembre de 1976 / Lançamento: 25 de setembro de 1976

Dirty Woman-1

Anuncio publicitario